Studio

TRANSPARENT je architektonická kancelář, která zahájila svoji činnost v roce 2012. Zakládající partneři přinesli do společnosti své zkušenosti ze zavedených dlouhodobě působících architektonických ateliérů. Pro naše klienty poskytujeme ucelené spektrum služeb od urbanistických a architektonických návrhů, projektové dokumentace, autorský a technický dozor až po návrh interiérů a koordinaci. Portfolio našich projektů zahrnuje zakázky širokého spektra od bytových staveb až po návrh veřejných prostranství v rámci městského prostoru. Těžiště naší činnosti představuje práce pro soukromé klienty. Klademe důraz na návrh kvalitních prostorů zohledňující současnou typologii, architektonický detail a energeticky úsporné řešení.


Ing. Tomáš Jeníček
autorizovaný architekt ČKA 03630

2012 - / TRANSPARENT
2011 - 2012 / samostatný projektant
2009 - 2011 / Cigler Marani Architects
2005 - 2009 / ADNS architekti
2002 - 2005 / Architektonická kancelář Kolpron
1999 - 2002 / Architektonická kancelář Arch Design

1996 - 2004 / Pozemní stavby a architektura / ČVUT, FSvIng. arch. Jiří Hysek
autorizovaný architekt ČKA 04902

2013 -          / TRANSPARENT
2010 - 2011 / Vyšehrad atelier
2006 - 2013 / Architektonické studio Hysek

2012 - 2013 / Architecture and the build environment / KTH Stockholm, Sweden
2011 - 2013 / Budovy a prostředí / ČVUT, FSv
2005 - 2011 / Architektura a stavitelství / ČVUT, FSvIng. arch. Helena Dvořáková
architekt

2016 -          / TRANSPARENT
2011 - 2016 / ATELIER SAEM
2009 - 2011 / Projektové ateliéry Dobrovského - Ing. Martin Růžička

2005 - 2011 / Architektura a stavitelství / ČVUT, FSvIng. arch. Michaela Šrámková
architekt

2015 -          / TRANSPARENT
2010            / ASINTA s.r.o.

2011 - 2017 / Architektura a stavitelství / ČVUT, FSvBc. Eliška Uhlířová
pomocný architekt

2021 -           / TRANSPARENT
2021             / JAMNICKA-HOFFMANN ARCHITEKTI
2016 - 2018 / StockWerk

2017 -          / Architektura a stavitelství / ČVUT, Fsv