0270 US KolínTRANSPARENT

Územní studie
Kolín

Projekční fáze
2022 – územní studie studie

Spolupráce
Architektonická kancelář Kolpron, s.r.o.

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Jiří Hysek
Madina Tokenova
Petr Starčevič
Petr Macek

Klient

Město Kolín, Městský úřad, Odbor investic a územního plánování